Author: fcbcsgv

 • 愛在人間-國

  2023/06/04講道主題: 愛在人間-國講員: 秦民德傳道講道經文:哥林多前書13章1-8節上 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2023-06-04-M.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

 • 愛在人間-粵

  2023/06/04講道主題: 愛在人間-粵講員: 秦民德傳道講道經文:哥林多前書13章1-8節上 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2023-06-04-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

 • 碌碌得來的留給誰?-粵

  2023/05/28講道主題: 勞碌碌得來的留給誰?-粵講員: 黃守謙牧師講道經文:傳道書2:18-26 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2023-05-28-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

 • 邁向得勝-國

  2023/05/21講道主題: 邁向得勝-國講員: 吳漾巍傳道講道經文:約12: 23-26 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2023-05-21-M.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More