Tag: 程勝全傳道

 • 小女孩,立大功-粵

  2021/02/14講道主題: 多結果子 ㈡ 小女孩,立大功-粵講員: 程勝全傳道講道經文:列王紀下5:1-19a https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2021-02-14-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

 • 回到何烈山-粵

  2021/01/17講道主題: 活在主裡系列 ㈡ 回到何烈山-粵講員: 程勝全傳道講道經文:出3:1-10 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2021-01-17-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

 • 回到何烈山 -國

  2021/01/17講道主題:活在主裡系列 ㈡ 回到何烈山 -國講員: 程勝全傳道講道經文:出3:1-10 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2021-01-17-M.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

 • 聖誕人生-國

  2020/12/13講道主題: 聖誕人生-國講員: 程勝全傳道講道經文:腓2:5-11 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2020-12-13-M.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More