Tag: Pastor Jimmy Davidson

  • 正是時候了 (國)

    10/28/2018 國語堂主日講道 題目: 「正是時候了」 (國) 經文: 馬太福音28:28-20 講員: Pastor Jimmy Davidson http://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2018-10-28-M.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

  • 正是時候了 (粵)

    10/28/2018 粵語堂主日講道 題目: 「正是時候了」 (粵) 經文: 馬太福音28:28-20 講員: Pastor Jimmy Davidson http://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2018-10-28-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More