Category: 粤語堂主日講道

  • 向主歡呼 (粤)

    7/28/2019 粤語主日崇拜 題目: 向主歡呼 經文: 約書亞記6: 1-5 講員: Pastor GG Ferraren https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2019-07-28-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

  • 做個聰明的門徒 (粵)

    7/21/2019 粵語主日崇拜 題目:做個聰明的門徒 經文:馬太福音25:1-13 講員: 秦民輝牧師 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2019-07-21-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More

  • 為主受苦 (粵)

    7/14/2019 粵語主日崇拜 題目:為主受苦 經文:使徒行傳5:39-42 講道:秦民輝牧師 https://media.blubrry.com/fcbcsgv/content.blubrry.com/fcbcsgv/2019-07-14-C.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: Email | RSS | More